วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก คณะครูได้นำนักเรียนเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติดร่วมกัน

1 ความคิดเห็น: